06/03/2021

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συνήθως βλέπουμε τις μέλισσες να εργάζονται αλλά πρέπει επίσης να ξεκουραστούν και φαίνονται λατρευτές.  Οι μέλισσες είναι οι σημαντικότερες επικονιαστές...