02/03/2021

Ποτέ δεν νοιάστηκα για αυτούς που έχουν γεμάτες τσέπες.

Ποτέ δεν νοιάστηκα για αυτούς που έχουν γεμάτες τσέπες.

Όταν είδα τις άδειες τους καρδιές, τους έδωσα και ένα ευρώ χαρτζιλίκι.

Τόσο αξίζουν…