15/04/2021

Ο Νίκος Χατζηκυριάκος – Γκίκας μέσα από τα έργα του

Ένα αφιέρωμα στον μεγάλο Έλληνα ζωγράφο που γεννήθηκε σαν σήμερα >>>

Έλληνας ζωγράφος και γλύπτης. Υποστήριξε μία ελληνική σχολή ζωγραφικής, στηριγμένη στην ντόπια παράδοση και στην αισθητική του ευρωπαϊκού μοντερνισμού.

Ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας ήταν έλληνας ζωγράφος και γλύπτης, από τους διαπρεπέστερους εκπροσώπους της «γενιάς του ‘30». Μαθητής του Κωνσταντίνου Παρθένη, υποστήριξε και ο ίδιος μία ελληνική σχολή ζωγραφικής, στηριγμένη αφ’ ενός στην ντόπια παράδοση και αφ’ ετέρου στην αισθητική του ευρωπαϊκού μοντερνισμού. Επιβλήθηκε ως δημιουργός και εκτός Ελλάδας, ανήκοντας στην ομάδα των «κλασικών» του μοντερνισμού.