27/10/2020

Ο ιερέας με τα φίλτρα

Στην Ιταλία, o ιερέας Paolo Longo θέλει να κάνει ζωντανή μετάδοση την λειτουργία σε μια άδεια εκκλησία και καταλάθος ενεργοποιεί τα φίλτρα του facebook.

Πηγή:coremag