27/02/2021

Οι άνθρωποι γενικά κρίνουν περισσότερο απ΄τα φαινόμενα παρά απ΄την πραγματικότητα.

“Οι άνθρωποι γενικά κρίνουν περισσότερο απ΄τα φαινόμενα παρά
απ΄την πραγματικότητα, γιατί η όραση ανήκει σε όλους, ενώ
η αντίληψη σε λίγους.”
Πλάτων