Το ταλέντο του Μιχαήλ Άγγελου ήταν φανερό στα 12-13 του όπως φαίνεται και σ’ αυτό το εξαιρετικό έργο. Οι πρώτοι βιογράφοι του υποστήριζαν ότι εκτός από μερικά σχέδια, το συγκεκριμένο έργο -που ανήκει σε μια σειρά που απεικονίζει πειρασμούς και δοκιμασίες που υπέστη ο Άγιος Αντώνιος κατά τη διάρκεια ενός προσκυνήματος στην έρημο – ήταν το πρώτο έργο που ζωγράφισε ο Ιταλός καλλιτέχνης. Παρόλο που πρόκειται για αντίγραφο ενός χαρακτικού του Γερμανού καλλιτέχνη, του 15ου αιώνα Martin Schongauer, ο Μιχαήλ Άγγελος άλλαξε ελαφρώς το πρωτότυπο ενσωματώνοντας τη κοιλάδα του ποταμού Άρνο στο παρασκήνιο.