Ακόμα, αναφέρει πως πρόσθεσε στην γιγάντια τοιχογραφία της πούλιες ώστε να μοιάζει με χειροτεχνία, καθώς φαίνεται πιο ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική προσέγγιση.