16/04/2021

Αστυνομικός σε μπλόκο τηλεφωνεί για να διαπιστώσει αν το έγγραφο μετακίνησης είναι πραγματικό

Έγινε αυστηρή διασταύρωση στοιχείων!